"Coach your Career" brengt functievereisten in kaart

11/09/2012
Met dit boek wil Secretary Plus de assistants informeren, coachen en adviseren vanuit verschillende inzichten in de arbeidsmarkt en het beroep. Competenties worden gedefinieerd, verloningen geëvalueerd en carrièreperspectieven geschetst.
 
De Coach your Career-gids geeft assistants concrete tips en werkbaar advies dat hen toelaat hun professionele situatie en ambities in te schatten. Zo vinden ze de job en loopbaan die het best bij hen past.
 
Assistants zijn en blijven de sleutelfiguren binnen een onderneming. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat het beroep sterk geëvolueerd is. Zo is er een grote verscheidenheid aan functies, elk met hun specifieke vaardigheden. Door de komst van nieuwe organisatiestructuren (flexibel werken), nieuwe hulpmiddelen voor planning en communicatie (smartphones en tablets) en het toenemend belang van kennis- en informatiemanagement worden bovendien hogere eisen gesteld aan de competenties van de assistant.

All-round competenties vereist

Doordat assistants meer op projectbasis werken wordt zelfstandigheid belangrijker, net als een uitstekende talenkennis en het bijhouden van ICT-innovaties. Vooral de talenkennis is door de aanwezigheid van verschillende internationale ondernemingen in ons land onontbeerlijk geworden.
 
De technologische evolutie automatiseerde en optimaliseerde enerzijds de traditionele taken met een hogere efficiëntie en tijdswinst als gevolg. Hierdoor richten assistants zich meer op hun nieuwe kerntaken: anticiperen, plannen, projecten opvolgen en meer verantwoordelijkheden opnemen. De assistant is een meertalig communicator geworden, die de strategie van de beleidsverantwoordelijken helpt ontwikkelen.
 
Anderzijds neemt het gewicht van de traditionele opdrachten in het takenpakket af. Door technologische innovaties regelen managers vaak hun afspraken zelf en nieuwe softwarepakketten zorgen voor een snellere taakverdeling. De assistant dient over e-skills te beschikken, gevorderde communicatievaardigheden, workload en time management. Informatie komt steeds sneller binnen en via een groeiend aantal kanalen.

Nieuwe manier van werken

De resultaten uit het onderzoek bevestigen de vaststellingen uit de praktijk: de manager verwacht veel van de assistant. Het is een nieuwe wereld die vraagt om een nieuwe manier van werken. Dit boek helpt assistants hun loopbaan in eigen handen te nemen en levert hen de tools om hun eigen professionele carrière te evalueren en om te zetten in een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 
Secretary Plus presenteert de resultaten van het onderzoek en de Coach Your Career-gids op 29 november tijdens vier regionale evenementen. In de Kinepolis-complexen van Antwerpen, Brussel, Gent en Hasselt kunnen assistants inzicht krijgen in de uitdagingen van hun beroep en ervaringen uitwisselen met collega-assistants.