Salariswijzer 2014

20/04/2014

Secretary Plus brengt gangbare lonen voor assistants in kaart

Secretary Plus geeft met deze publicatie een realistisch beeld van de gangbare lonen en aanvullende voordelen van assistants in België. De benchmarkgegevens gaan verder dan salaris alleen: ook tevredenheid en welzijn op het werk worden in kaart gebracht.

 Vertrekkend vanuit een totaalbeeld helpt deze Salariswijzer u om uzelf in de arbeidsmarkt te positioneren. Zo hebt u - als werknemer en werkgever – een waardevolle informatiebron voor uw functionerings-, beoordelings- en sollicitatiegesprekken.  
 
Bestel nu uw gratis exemplaar van de Salariswijzer 2014.