Loonkloof neemt opnieuw af in de supportniche

21/02/2019
Er is al heel wat inkt gevloeid over de loonkloof tussen mannen en vrouwen en anno 2019 is het bijna ondenkbaar dat vrouwen minder betaald worden voor een zelfde functie. Toch is dit een harde realiteit. Maar er is ook goed nieuws. Uitzendkantoor Secretary Plus, marktleider in het rekruteren van hoogopgeleide profielen in de supportniche, deed de afgelopen jaren grondig onderzoek naar de lonen binnen hun doelgroep en wat bleek? De loonkloof is weer wat kleiner geworden!

Salaristool brengt inzicht
Als marktleider binnen de supportniche is het belangrijk dat Secretary Plus vinger aan de pols houdt wat verschuivingen op de arbeidsmarkt betreft. Niet alleen naar jobs en jobinhoud, maar zeker ook naar loon, wat vaak een doorslaggevende factor blijkt te zijn om voor een werkgever te kiezen. Sinds 2010 organiseert het bedrijf dan ook tweejaarlijks een grootschalig salarisonderzoek en daar kwam in 2017 een interactieve salaristool bij, ontwikkeld in samenwerking met een marktonderzoeksbureau. Sinds de lancering van de tool vulden reeds meer dan 10.000 Belgen de enquête in, wat leidde tot interessante inzichten, over onder andere de loonkloof, die het bedrijf bundelde in de Salariswijzer 2019.

Loonkloof
Het begrip ‘loonkloof’ hoeft geen uitleg meer. Mannen verdienen nog steeds beduidend meer dan vrouwen. En dat is ook niet anders binnen de supportniche, waar het merendeel van de werknemers vrouwelijk is. Hoewel we nog niet kunnen spreken van gelijke lonen, tonen de gegevens van de Oeso-dataset* wel aan dat de loonkloof in België de afgelopen jaren is afgenomen. Secretary Plus is dan ook opgetogen dat diezelfde evolutie zich ook voltrekt binnen de supportniche. Daar waar 3 jaar geleden mannen gemiddeld 13,5% meer verdienden dan vrouwen, is dit verschil nu gezakt tot 7%!

“We zijn erg opgetogen over deze vaststelling”, aldus Linda Cappelle, algemeen directeur van Secretary Plus. “Loongelijkheid is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers en een transparant loonbeleid is nodig willen we deze positieve evolutie verderzetten. Secretary Plus bestaat zelf uit meer dan 95% vrouwelijke werknemers en we weten dus als geen ander hoe belangrijk loongelijkheid is. En net zoals bij onze kandidaten, maken we ook voor onze eigen werknemers geen onderscheid naar geslacht. We kijken dus met een positief gemoed naar de toekomst en hopen dan opnieuw te kunnen vaststellen dat de loonkloof weer wat kleiner is geworden.”

Meer informatie over het salarisonderzoek is beschikbaar vanaf 11 maart.
Meer informatie over de Salaristool: salaris.secretary-plus.be

*OECD (2019), Gender wage gap (indicator). doi: 10.1787/7cee77aa-en (Accessed on 01 February 2019)